vật tư in ấn

thiết bị máy móc

MỰC IN

HÓA CHẤT

thông tin liên hệ
Bà Nguyễn Thị Quý
Giám Đốc
0987 176 837 - 0241 3670 279

Ông Nguyễn Văn Thắng
Nhân Viên - 0979 845 680

THIẾT BỊ MÁY MÓC NGÀNH IN

Bảng in
Bảng in
Máy căng lưới
Máy căng lưới
Máy chụp bản
Máy chụp bản
Bàn in tay
Bàn in tay
Bàn in tay
Bàn in tay
Máy in lưới
Máy in lưới

VẬT TƯ IN ẤN

Lưỡi dao
Lưỡi dao
Dao pha mực
Dao pha mực
Khuôn sắt, khuôn thép
Khuôn sắt, khuôn thép
Mũi in, môi in
Mũi in, môi in
Dao gạt mực
Dao gạt mực
Lưới 40-45 mắt
Lưới 40-45 mắt
Mũi in, môi in
Mũi in, môi in
Bảng in
Bảng in
Bảng in
Bảng in

HÓA CHẤT IN ẤN

Nước rửa khuôn 718
Nước rửa khuôn 718
Nước pha mực 783
Nước pha mực 783
Nước pha mực 783
Nước pha mực 783

MỰC IN

Mực in
Mực in