vật tư in ấn

thiết bị máy móc

HÓA CHẤT

thông tin liên hệ
Bà Nguyễn Thị Quý
Giám Đốc
0987 176 837 - (0222) 3670279

Bà Nguyễn Thị Diễn
- 0979 845 680

Lưới in

Lưới 40-45 mắt
Lưới 40-45 mắt
Lưới in các loại
Lưới in các loại
Lưới in các loại
Lưới in các loại
Lưới in các loại
Lưới in các loại
Lưới in các loại
Lưới in các loại
Lưới lụa
Lưới lụa