vật tư in ấn

thiết bị máy móc

HÓA CHẤT

thông tin liên hệ
Bà Nguyễn Thị Quý
Giám Đốc
0987 176 837 - (0222) 3670279

Bà Nguyễn Thị Diễn
- 0979 845 680

Dung dịch in ấn

Hóa chất in
Hóa chất in
Hóa chất in
Hóa chất in
Hóa chất in
Hóa chất in
matit
matit
Dung dịch rửa bảo vệ chống tia UV
Dung dịch rửa bảo vệ ch...
Dung dịch rửa bảo vệ chống tia UV
Dung dịch rửa bảo vệ ch...
dung dịch MA,MB
dung dịch MA,MB