vật tư in ấn

thiết bị máy móc

HÓA CHẤT

thông tin liên hệ
Bà Nguyễn Thị Quý
Giám Đốc
0987 176 837 - (0222) 3670279

Bà Nguyễn Thị Diễn
- 0979 845 680

Chia sẻ lên:
Mũi in, môi in

Mũi in, môi in

Mô tả chi tiết

Các loại, các kiểu hình dạng mũi in, môi in.

Nếu Khách hàng yêu cầu hình dạng đặc biệt thì có thể đặt để chúng tôi gia công

Xem thêm các sản phẩm liên quan
Mũi in, môi in
Mũi in, môi in
Mũi in, môi in
Mũi in, môi in